Huisreglement

Het huishoudreglement omvat de rechten en plichten van de bezoekers.

1. Allerlei

Alle nuttige inlichtingen kunnen worden gevraagd aan de receptie. Het is belangrijk, dat diegene die verantwoordelijk is tijdens het verblijf de contractuele afspraken en leefregels kent en naleeft.

J-Club De Knapzak heeft de verplichting de kamers in behoorlijke en zuivere staat aan te bieden. De groep moet bij aankomst de kamers en voorbehouden lokalen controleren en onmiddellijk problemen aan de receptie melden.

Na het verlaten van de kamers worden deze door een verantwoordelijke van J-Club De Knapzak gecontroleerd. J-Club De Knapzak zal de tekorten en/of beschadigingen tegen de huidige aankoopprijs of geldende herstellingskosten aanrekenen.

De groep, respectievelijk de verantwoordelijken, blijven verantwoordelijk voor elke mogelijke schade die, hetzij door de groep, hetzij door haar leden of haar bezoekers aangebracht worden.

2. Onderhoud van het centrum

Iedereen die in het centrum verblijft:

 • bergt zijn kledij netjes op in zijn/haar kleerkast;
 • laat niets op de grond rondslingeren;
 • gooit papierafval en ander vuilnis in de daartoe bestemde vuilnisbakken. Vuilnis wordt uitsluitend verzameld in vuilniszakken van het centrum, die te verkrijgen zijn aan het onthaal;
 • ruimt alle materiaal op na eigen georganiseerde activiteiten;
 • houdt zowel binnen- als buiteninfrastructuur rein.

Behoudens toestemming van de centrumverantwoordelijke mag er geen meubilair verplaatst worden.

3. Keuken en maaltijden

De toegang tot de keuken is uitsluitend voorbehouden aan het bevoegd keukenpersoneel.

De uren van de maaltijd zijn in principe: :

 • ontbijt 07u45 of 08u30
 • middagmaal 12u00 of 13u00
 • avondmaal 18u00 of 19u00

Deze uren kunnen in samenspraak met de verantwoordelijke op voorhand worden gewijzigd.

4. Parking

Alle voertuigen worden op de voorziene parking geplaatst. J-Club De Knapzak is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of ongevallen op de parking.

5. Energie

Omdat wij prijsbewust en milieuvriendelijk zijn, vragen wij energie te sparen. Doof de lichten bij het verlaten van de lokalen. Sluit ramen en deuren.

6. Veiligheid – Roken – Drugs – Drankgebruik

Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben van de veiligheidsvoorschriften. Er geldt een algemeen rookverbod. Zowel druggebruik (soft- als harddrugs) als overmatig drankgebruik zijn niet toegelaten.

7. Nachtrust en avondactiviteiten

Tussen 22u00 en 08u00 moet de nachtrust worden gerespecteerd. Gebruik van geluidsinstallaties na 22u00 wordt vooraf besproken met de centrumverantwoordelijke. Avondactiviteiten kunnen, op voorwaarde dat men de andere gasten niet stoort.

8. Verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen blijven twee weken ter beschikking.

9. Vertrek

Om het personeel toe te laten alle lokalen zorgvuldig te kunnen poetsen zijn volgende afspraken noodzakelijk:

 • De avond voor het vertrek worden de klaslokalen in orde gebracht.
 • De dag van het vertrek worden alle lakens van de bedden getrokken.
 • Alle valiezen en materiaal worden voor het ontbijt beneden in de bagageruimte geplaatst.
 • In principe gaat niemand nog naar de kamers na 9u00.

Belangrijk !!

Wie zich niet houdt aan het huishoudreglement of zich onbehoorlijk gedraagt, kan worden weggestuurd. Wij maken steeds melding van diefstal of vandalisme aan de plaatselijke politie